Together, we have already collected
1 950 zł
It includes:
Squad 1 950 zł
Volunteers 0 zł
Companies 0 zł
Thanks for being with us!

We received

21

donations

Friends who have already donated

Maja
-- zł
Adriana
200 zł
Paulina
50 zł
Agnieszka Pipka-Szczypior
300 zł
Mirela Dulinska
100 zł
Anna Ojowska-Rosa
150 zł
Anna Ojowska-Rosa
120 zł
wpłata anonimowa
-- zł
Organizer
150 zł
Dzień z P.Wojt
300 zł
wpłata anonimowa
50 zł
Anka
20 zł
wpłata anonimowa
-- zł
GOPS LINIA
50 zł
wpłata anonimowa
-- zł
Damian
50 zł
wpłata anonimowa
50 zł
Ania
10 zł
Dzienny Dom Pobytu w Lini
50 zł
wpłata anonimowa
-- zł
Łukasz
100 zł