Dla WOŚP zbiera Mikołaj Bareła

eSpendendose

Gemeinsam haben wir in diese eSpendendose bereits gesammelt:

738 zł

In die eSpendendosen haben

14

Personen gespendet

Es haben eingezahlt:

Asia

10 zł

Mamusia

28 zł

Jakub

40 zł

Klaudia

10 zł

Rafał

119 zł

Ania

20 zł

Joanna

50 zł

Klaudia

10 zł

Bartosz

51 zł

Henryk

100 zł

Martyna

50 zł

Agnieszka

50 zł

Walentyna

100 zł

Liliana

100 zł