Dla WOŚP zbiera #5961 STOWARZYSZENIE GOSPODARCZO-EKOLOGICZNE NASZ REGION - Bieruń

eCollection Box

We have already collected

238 zł

Donate

Choose how much to donate

Select your payment method

Pay with Mastercard and vote for the song to be featured after Light to the Sky display!

We received

7

donations

Friends who have already donated

Tomaš

10 zł

Bartolini

10 zł

Katarzyna

200 zł

Angelika L

10 zł

Wójek

5 zł

Anonymous donation

2 zł

Piotrek

-- zł

Volunteers of Collection Centre #5961 STOWARZYSZENIE GOSPODARCZO-EKOLOGICZNE NASZ REGION - Bieruń