Dla WOŚP zbiera #5433 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku

eCollection Box

We have already collected

10 zł

We received

1

donations

Friends who have already donated

Anonymous donation

10 zł

Volunteers of Collection Centre #5433 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku