Dla WOŚP zbiera Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

eCollection Box

We have already collected

40 zł

We received

6

donations

Friends who have already donated

Ewa

20 zł

M

5 zł

Ewelina

6 zł

Anonymous donation

-- zł

Tom

3 zł

Mateusz

1 zł

Volunteers of Collection Centre Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku