Dla WOŚP zbiera D. Kiernan

eCollection Box

We have already collected

1 560 zł

We received

5

donations

Friends who have already donated

Grazynka z Celebration Cakes Mullingar

225 zł

Paul Rejs z Dawidem z Electro Direct

1 260 zł

Anna i Dariusz Jaskowiak

50 zł

Anita Bialas

20 zł

Anonymous donation

5 zł